Viena Art Studio - Regulamin
  Wstep
  O zabiegu
  Pielegnacja
  Galeria prac
  Kontakt
  Regulamin
  Przed zabiegiem
  Dodatki do pobrania
  Ksiega Gosci
  Linki

Regulamin

1. Klient musi mieć minimum 16 lat wyjątek- płatki uszu.

2. Klient poniżej 18 roku życia może poddać się zabiegowi jedynie posiadając pisemną zgodę rodzica lub opiekuna według naszego formularza.

3. Klient poddający się jakiemukolwiek zabiegowi nie może znajdować się pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.

4. Klient  przychodzi na zabieg maksymalnie z jedna osoba towarzyszącą.

5. Klient nie może dotykać sprzętu i urządzeń bez naszej zgody.

6. Klient musi być umówiony na zabieg by został obsłużony, spóźnienie powyżej 30 minut bez kontaktu telefonicznego oznacza rezygnacje.

7. Zastrzegamy sobie prawo do zamieszczania zdjęć przekłutego miejsca(wyjątek pisemne zastrzeżenie niewykorzystywania zdjęć)

8. Możemy odmówić zabiegu, jeżeli klient nie zgadza się z zaleceniami odnośnie pielęgnacji danego przekłucia.

9. Klient, który nie umówił się na zabieg może nie zostać obsłużony.

10. Klient ma obowiązek poinformowaniu nas o każdej komplikacji przekłutego miejsca.

11. Nie odpowiadamy za nieodpowiednie gojenie się danego przekłucia, jeżeli klient nie przestrzega zasad odpowiedniej pielęgnacji przedstawionej na obowiązkowym wydruku dodawanym do każdego zabiegu.

12. Ceny nie podlegają negocjacji, ewentualne promocje ustala indywidualnie osoba odpowiedzialna za zabieg.

13. Nie udzielamy informacji, w jaki sposób we własnym zakresie można wykonać dane przekłucie.

14. Możemy odmówić wykonania zabiegu bez podania powodu.

15. Każdy klient musi okazać dokument tożsamości.

16. Każdy klient ma obowiązek poinformowa
ć nas o stanie swojego zdrowia(uzależnienia, choroby etc).

17. Każdy klient automatycznie akceptuje regulamin.

 

Prawa klienta

1.  Klient ma prawo do kontroli sterylności całego sprzętu potrzebnego do zabiegu.

2.  Klient ma prawo do zmiany terminu zabiegu lub jego odwołania po wcześniejszym kontakcie.

3.  Klient ma prawo do zabiegu z wykorzystaniem znieczulenia-poza przekłuciami podstawowymi.

4.  Klient ma prawo do uzyskania zdjęcia z zabiegu .

5.  Na wyraźne życzenie klienta możemy nie udostępniać zdjęć z zabiegu.

6. Klient ma prawo do pomocy przy wymianie kolczyka.

7. Klient ma prawo do zadawania pytań dotyczących danego przekłucia.

8. Klient ma prawo do bezpłatnych nieograniczonych konsultacji odnośnie danego przekłucia.

9. Klient ma prawo do przyniesienia własnego kolczyka o ile jest wysterylizowany, spełnia wszelkie wymogi jakościowe, jest odpowiedni do danego przekłucia etc.

10. Klient ma prawo do kolczyka z innego materiału odpowiedniego do danego przekłucia, co wiąże się z dodatkowa opłatą -patrz cennik.

11. Wraz ze wzrostem wizyt klient ma prawo do stałego rabatu, wysokość rabatu ustala osoba wykonująca zabieg.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja